Automatizări BMS

AUTOMATIZARI - BMS

BMS ( BUILDING MANAGEMENT SYSTEM )

Implementarea unui BMS într-o clădire asigură controlul tuturor echipamentelor instalate intr-o cladire cu scopul reducerii consumurilor şi optimizarii funcţionarii acestora in condiţiile maxime de confort şi siguranţa. Principalele obiective ale BMS sunt sporirea gradului de confort al cladirii, reducerea costurilor generate de functionarea cladirii vizate, a costurilor de intretinere si implementarea tuturor strategiilor de diminuare a pierderilor in cazul unor situatii exceptionale .

Flexibilă din punct de vedere al structurii, o soluţie BMS poate fi configurată pentru orice regim de funcţionare, cu scenarii prestabilite, iar o extindere ulterioară poate fi efectuată foarte uşor.

BENEFICII

Controlul si supravegherea asistata de calculator a unor resurse cum sunt: sistemul de conditionare a aerului, sistemului de alimentare cu energie, controlul iluminarii spatiilor comune, controlul iluminarii exterioare, automatizari.
Beneficii importante sunt aduse se asemenea prin reducerea importanta a consumurilor enrgetice si de resurse umane.
Un numar important de alte sisteme pot fi integrate, cum sunt: sisteme de televiziune cu circuit închis, retele telefonice, sisteme media, etc.

importante economii de energie: electrica, termica(alte surse primare de energie)

puteri instalate mai reduse

marirea duratei de viata a echipamentelor ce deservesc cladirea

atingerea unor parametri de confort apropiati activitatilor specifice

funcţionare simplă, cu diverse funcţii repetitive programate în cazul unei funcţionări automate

răspuns rapid la cererile utilizatorilor, chiar şi în condiţii limită

intreţinere simplă, datorită facilităţilor oferite de sistem (înregistrări anterioare, alarmare automată, programe de service şi întreţinere)

flexibilitate în programare, conform cerinţelor, mărimii şi organizării sistemului

posibilităţi de dezvoltare şi extindere

posibilitatea de conectare software sau hardware cu alte sisteme din clădire (incendiu, efracţie, control al accesului, iluminat etc.), daca nu sunt controlate direct de BMS.

FUNCTIILE SISTEMULUI

Avand in vedere ca sistemele de ventilatie si climatizare sunt complet gestionate de sistemele proprii de automatizare, sistemul de automatizare va functiona ca un dispecer central pentru toate sistemele instalate in cladire: detectie efractie si incendiu, sistemele de control acces si sistemele de supraveghere video. De asemenea va monitoriza sistemele electrice si de iluminat din cladire. BMS va monitoriza starea de functionare si disponibilitate a celorlalte echipamente instalate in cladire, care asigura buna functionare a acesteia. Vor fi monitorizate starea de functionare si disponibilitate a UPS si generatorului electric, celulelor postului de transformare, ascensoarelor etc. Starea de functionare si disponibilitate, avariile sau alarmele generate de aceste sisteme vor fi transmise sistemului central de management.

urmarirea starii sau a valorilor tuturor parametrilor din sistem

controlul acestora cu posibilitatea modificarii dupa dorinta a starii unor parametri sau a valorii acestora

inregistrarea in memorie sau pe un suport si la intervale de timp alese de utilizator a evolutiei acestora ; posibilitatea creerii de grafice pe intervale de timp sau a evidentierii valorilor maxime a unor parametri; contorizari de energie (electrica / termica)

alarmarea si actionarea asupra unor echipamente specializate in caz de situatii definite ca avarii. Dupa caz acest lucru poate alarma administratorul cladirii, echipe service pentru diferite echipamente tehnologice ,firme de security , pompieri

informarea intr-un sistem unitar ce poate fi usor de utilizat fara prea multe cunostinte de calculator. In functie de nivelul de comunicare dorit exista posibilitatea urmaririi parametrilor si cu acces remote