Încălzire cu Folie Termică

SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE PARDOSEALĂ/PERETI CUINFRA – HOT-FILM


HOT-Film produs de către Korea Heating Co., Ltd. este un material de încălzire superior şi avansat, ideal pentru podele, tavane şi pereţi.
Elementul de încălzire (conductorul electric) este CARBONUL care împreună cu o pastă de argint sunt imprimate pe film PET cu rol de izolaţie şi material ignifug, care urmează să fie combinat cu Laminex Film după ce este adăugat un electrod de folie din cupru. Produsul obţinut astfel va fi tratat termic, la temperatură ridicată, printr-un cuptor special. Produsul final este o folie termică stabilă cu caracteristici mecanice şi durabilitate deosebită, economicoasă. Datorită tehnologiei unice de confecţionare folia termică HOT-FILM este rezistent la supraîncălzire, şi la presiune produsă de suprasarcină. Verificarea strictă a proceselor de fabricaţie constituie parte integrantă ale acestora, astfel mulţumită acestor verificări şi datorită alegerii materiilor prime de cea mai bună calitate, producătorul poate garanta obţinerea foliei termice de cea mai ridicată calitate.

Carbonul imprimat emite caldura, razele infraroşii şi mulţi anioni, prin utilizarea efectului de rezistenţă electrică. HOT-FILM, bazat pe căldură radiantă în infraroşu îndepărtat, ofera un efect de încălzire pe timp mai îndelungat decât alte sisteme de încălzire. Radiaţiile infraroşii îndepărtate şi anioni sunt cunoscute pentru efectul de a suprima eficient mirosurile şi creşterea germenilor precum şi de a stimula metabolismul organismului uman, ca să nu mai menţionăm faptul că oferă un mediu mai sănătos în încăpere.

Model No.

Lăţimea

Produsului
(cm)

Grosime (mm)

Împachetare
(m/roll)

Greutate

Brută
(Kg)

Puterea Electrică
(watt/m)

Temperatura

de Funcţionare

Temperatura

Maximă

Observaţii

KH-205

50 cm

0.27mm

150m

32Kg

110w/m

50~60

70~80

Pentru încălzire pardoseală

în General
(EVA)

KH-206

60 cm

100m

26Kg

130w/m

KH-208

80 cm

100m

32Kg

180w/m

KH-210

100 cm

100m

40Kg

220w/m

KH-305

50 cm

0.338mm

150m

39Kg

110w/m

KH-308

80 cm

100m

40Kg

180w/m

KH-310

100 cm

100m

48Kg

220w/m

KH-205e

50 cm

0.27mm

150m

32Kg

170w/m

70~80

90~100

Pentru îcălzirea saunelor
(EEA)

PRECAUŢII LA INSTALAREA HOT-FILM

Pregătirea suprafeţei pe care se instalează HOT-FILM – Înainte de întinderea foliei termice HOT-FILM este recomandabil să se păstreze locul de instalare curat iar podeaua acestuia să fie plată, în scopul de a preveni zgârieturile, îndoiturile, sau alte daune ale filmului, din această cauză suprafaţa care urmează să fie acoperită va fi prevăzută cu o şapă autonivelantă (standardul european EC1), sau la finisarea învelişului se recomandă nivelarea pardoselii cu utilizarea unui adeziv flexibil (standardul european C2TE S1). După uscarea perfectă a acestui strat nivelant se va putea instala sistemul de încălzire. Înainte de a se apuca de instalare este recomandat să verificaţi nivelarea şi curăţirea corespunzătoare a pardoselii, aceasta va fi fără praf sau alte urme de materiale de construcţii, respectiv în cazul învelişurilor gresie, plăci decorative, se va verifica dacă stratul nivelant este corespunzător pentru lipire. Sistemul de încălzire va fi montat numai pe suprafaţă uscată în totalitate. Grosimea totală a sistemului de încălzire în cazul instalării sub gresie (fără adeziv şi fără grosimea gresiei) va fi de 20-30 mm, iar în caz de instalare sub parchet sau mochetă va fi de 6-8 mm (fără grosimea parchetului sau mochetei). La stabilirea exactă a nivelului de pardoseală se va ţine cont totdeauna şi de grosimea învelişului care va fi montat peste folia termică. Trebuie luate precauţii pentru a nu se deteriora suprafaţa filmului şi a nu se păşi pe acesta în timpul instalării
Asigurarea necesităţii electrice - Pentru a calcula exact necesitatea de energie (consum) adresaţi-vă unui specialist HOT-FILM. În cadrul proiectării sau în cadrul unor lucrări de extindere a reţelei electrice se va ţine cont de necesităţile altor aparate electrocasnice aflate în dotare şi aceste lucrări vor fi efectuate numai de electrician cu autoraţie ANRE valabilă.

Norme referitoare la securitatea electrică

• Sistemul de încălzire HOT-FILM va fi utilizat numai racordat la reţea electrică prevăzută cu releu pentru ocrotirea siguranţei vieţii
• Izolaţia foliei termice corespunde prevederilor în vigoare, referitoare la securitatea construcţiilor
• Produsul are calificarea necesară, asigurată prin Certificat TUV (PSI),
• În cadrul montării şi în cazul eventualelor reparaţii specialiştii solicitaţi vor verifica rezistenţa izolaţiei, şi vor întocmi pentru utilizator un proces-verbal de protecţie contra atingerii.


Criterii electrice necesare instalării care vor fi asigurate de beneficiar:

• Asigurarea capacităţii electrice necesare pentru fiecare încăpere pe baza informaţiilor furnizate de către HOT-FILM.
• Montarea dozelor pentru termostatele. Pozitiile acestora vor fi stabilite în aşa fel încât acestea să nu fie în apropierea uşilor şi ferestrelor.
• Se va ţine cont şi de faptul, că în urma aşezării mobilierului în încăpere, termostatele să nu fie acoperite de mobilier.
• Racordurile (legăturile) electrice vor fi instalate până la punctul de montare al termostatelor.
• Între termostate şi nivelul pardoselii va fi asigurat un tub flexibil corespunzător.
• Asigurarea schemei de aşezare a mobilierului pentru fiecare încăpere

Sarcina beneficiarului:
Asigurarea unui electrician, posesor al atestatului ANRE, care va verifica sistemul de incalzire, va efectua legarea sistemului la sursa de curent de 220 V, prevazut cu releu de protectia vietii.

INSTALAREA FOLIEI TERMICE

Înainte de aşezarea foliei termice, aceasta se va aşeza un strat izolant (polistyren expandat XPS de 5 mm). Pe acest strat va fi montată folia, vor fi racordate cablurile electrice şi senzorii de temperatură, respectiv va fi montat şi racordat termostatul de comandă, după aceea se va efectua izolarea electrica a întregului sistem de încălzire. La finalul instalării, folia termică va fi prevăzută cu un strat protector, astfel va fi asigurată suprafaţa peste care poate fi aşezat învelişul, respectiv asigurând astfel protecţia foliei termice până la montarea podelei de rulare.

FINISAJUL PODELEI

Finisajul podelei sub parchet, mochetă – Sistemul de încălzire HOT-FILM va fi predat utilizatorului în stare corespunzătoare pentru aşezarea învelişului. La preluare se recomandă utilizatorului să verifice dacă aşezarea foliei termice şi starturilor de izolare şi protecţie sunt corespunzătoare şi etanşe, şi fără îndoituri. În cadrul montării învelişului se va acorda deosebită atenţie ca integritatea foliei şi accesoriilor electrice să fie menţinută.
Finisajul podelei cu gresie - Sistemul de încălzire HOT-FILM va fi predat utilizatorului în stare corespunzătoare pentru întinderea şapei de acoperire.
Faţă de straturile prezentate anterior se mai aplică următoarele: - peste folia de protecţie se întinde un strat de plasă rabitz sau plasă de fibră de sticlă,- peste care se toarnă şapă de egalizare de cca. 20 mm, -peste şapă se aplică adezivul şi gresia.
La preluare se recomandă utilizatorului să verifice, daca, intinderea foliei termice şi startului de izolare şi de protecţie, precum si asezarea plasei de fibra de sticla sau rabitz, sunt corespunzătoare şi etanşe, şi fără îndoituri. În vederea evitării îndoirii foliei pe suprafaţa pe care aceasta este aşezată – în limita posibilităţilor – se va evita executarea oricărei lucrări sau călcarea pe aceasta. În cazul în care în încăperea în care a fost instalat sistemul de încălzire sunt inevitabile unele mişcări (manevre), acestea vor fi executate cu deosebită atenţie. Înainte de aşezarea învelişului se va verifica dacă, folia termică este deplasată sau desprinsă de locul de fixare, respectiv dacă este etanşă. În cazul în care constataţi vreunul dintre aceste efecte sunteţi rugat să vă adresaţi instalatorului sistemului HOT-FILM. Este interzisă acoperirea foliei termice deplasată! La aşezarea stratului de şapă se va acorda deosebită atenţie integrităţii foliei termice şi celei de protecţie, acestea nu pot fi deteriorate de sculele folosite.
Rosturile dintre plăcile de gresie vor fi umplute numai după 72 de ore. Folia termică nu se va pune sub tensiune până la uscarea totală a adezivului pentru gresie(30 - 35 zile în funcţie de temperatura încăperii şi de aerisire). Adezivul pentru gresie nu va fi uscat cu folia termică HOT-FILM!

CONDIŢII DE UTILIZARE AL INSTALAŢIEI DE ÎNCĂLZIRE HOT-FILM

Produsul va fi utilizat totdeauna prin termostatul care este parte integrantă a sistemului. Instrucţiunile de utilizare ale termostatului vor fi predate utilizatorului la finalul instalării.
Sistemul de încălzire HOT-FILM nu necesită nici un fel de întreţinere, dar în vederea obţinerii unui consum optim şi o exploatare cât mai eficientă se va ţine cont de următoarele:
• Înainte de racordarea sistemului la reţeaua de energie electrică se va verifica dacă tensiunea din reţeaua electrică corespunde celei stabilite în specificaţia produsului. Necesitatea electrică de alimentare a sistemului este de 230V, 50 Hz.
• Sistemul va fi utilizat numai cu termostatele de reglare, racordate la sistem cu racord fix. Utilizaţi numai termostatele recomandate de producător. Utilizarea altor termostate decât cele recomandate pot duce la deteriorarea sistemului. În cadrul utilizării sistemului se va ţine cont totdeauna de instrucţiunile de utilizare ale termostatelor.
• Decuplaţi sistemul de la reţeaua electrică în cazul în care nu folosiţi pe perioadă mai îndelungată,
• Temperatura reglată de senzorul de căldură montată în podea nu va depăşi 32°C. Temperatura optimă pe suprafaţa podelei, datorită caracteristicilor sistemului de încălzire, va fi de 22-28°C.
• Sistemul de încălzire HOT-FILM funcţionează pe baza principiului radiaţiilor infraroşii. Acest sistem asigură senzaţie termică mai ridicată cu 2-3°C decât temperatura aerului.
• În cadrul instalării, folia termică şi accesoriile sistemului sunt prevăzute cu protecţie contra umezelii. Însă în cazul unei eventuale inundaţii este interzisă utilizarea sistemului de încălzire, dacă nu este uscat corespunzător. Dacă este necesar, adresaţi-vă unui instalator de specialitate.
• Folia termică va fi ferită de deteriorări mecanice, astfel poate fi păstrată integritatea izolaţiei electrice.

ELIMINAREA DEFECŢIUNILOR

Sistemul de încălzire nu conţine piese care pot fi reparate de către utilizator. Orice reparaţie va fi executată numai de atelierul autorizat. Defecţiunile apărute pe ecranul termostatului pot fi înlăturate. Descrierea defecţiunilor semnalate pe ecranul termostatului şi modul de eliminare ale acestora este cuprins în ghidul de utilizare aferent termostatului. În cazul în care defecţiunea apărută nu poate fi remediată nici cu ajutorul instrucţiunilor de utilizare, adresaţi-vă firmei, care v-a montat instalaţia HOT-FILM.

CONDIŢIILE DE GARANŢIE

Producătorul oferă garanţie pe o perioadă de 2 ani pentru folia termică HOT-FILM şi pentru celelalte accesorii ale sistemului de încălzire. Garanţia poate fi validată cu prezentarea facturii şi certificatului de garanţie care va fi predat utilizatorului odată cu predarea sistemului de încălzire.

ALTE INFORMAŢII

Informaţiile referitoare de aplicarea şi utilizarea finală a produselor HOT-FILM şi în special referinţele, sunt furnizate de către S.C. Far Infra S.R.L, dar numai în cazul în care produsele sunt montate, tratate şi utilizate, respectiv depozitate în mod corespunzător. Din prezentele informaţii sau din recomandarea noastră scrisă, respectiv din orice alt sfat de-al nostru nu va decurge garanţie de conformitate, ori alte obligaţii cu caracter juridic, datorită condiţiilor diferite, care se pot ivi la faţa locului.
Vă rugăm respectaţi cu stricteţe instrucţiunile de montare şi utilizare, deoarece garanţia noastră referitoare la calitatea produsului este valabilă numai în cazul utilizării corespunzătoare.

Alte specificaţii

Incălzirea podelelor
Sistemul de incălzire HOT-FILM, furnizează căldură uniformă ce oferă confort si care patrunde o camera in intregimea ei. Cu incalzirea in podea, nu numai ca suprafetele sunt incălzite şi persoanele se simt confortabil, dar podea este incalzita la o temperature optima pentru a merge si trăi pe ea.
Filmul de incalzire HOT-FILM este o solutie de ultima oră pentru parchet, laminate, mochetă şi alte învelişuri. Este ideal pentru case si apartamente. Temperatura fiecărei camere este controlată individual de un termostat inteligent cu senzor de aer si de podea care asigura un confort optim si scaderea costului elecricitatii.
Sistemele HOT-FILM de incalzire sub podea sunt extrem de eficiente. Proprietarii de case din toată lumea folosesc sisteme de incălzire in podea nu numai datorită nivelului de confort ridicat, dar si pentru ca folosesc cu pană la 20% mai putină energie decât alte moduri de incălzire, din moment ce toata energia pentru căldura este directionată spre spatiul locuibil si nu spre incălzirea aerului din jurul peretilor.

Temperaturi reduse de încălzire - Low Temperature Heating (LTH)

Cu sistemele LTH confortul utilizatorilor creşte din mai multe puncte de vedere: mai mult transfer de căldură, temperatură mai scazută, mai multa caldură in podea, mai putine turbulente in aer. Calitatea aerului din interior este influentată pozitiv: mai putine insecte microscopice, o perceptie mai bună aspura calitatii aerului datorită unor temperaturi mai scăzute.


Costuri scăzute ale energiei

Incă o reducere a energiei folosite de catre cladiri (necesare pentru a atinge teluri globale pentru reducerea emisiilor), implică faptul că incercăm să găsim cai de a imbunatati procesul de generare a caldurii. Componenta transmisiei de caldura a sistemelor LT este mai ridicata decât pentru sisteme de Temperatura Ridicata. De exemplu, datorită suprafetelor mari si temperaturilor scăzute, componenta căldurii podelei si peretelui este de aproximativ 50% - 70%. Pentru radiatoare HT (hight temperature) conventionale, aceasta este de numai 30% - 50% si chiar mai putin pentru un convector HT conventional. Elementele de incălzire HOT-FILM de carbon sunt compuse dintr-o suprafata de cabon uniforma deasupra unui film de poliester. Energia electrica este adusa in film prin cabluri “reci” care sunt conectate fasiilor de cupru, si aici este transformată fără nici un fel de pierdere in energie termică.
Folia termică HOT-FILM achiziţionată de dvs. este sistemul de încălzire care transformă cel mai eficient energia electrică în energie termică. Razele distante infraroşii produse de folia termică pătrund prin aer fără pierderi de energie, astfel încălzesc direct fiinţele, obiectele şi pereţii din încăpere. Temperatura pardoselii şi a pereţilor, obiectelor din încăpere va fi mai ridicată cu 3 – 4 °C faţă de temperatura aerului, asigurând astfel o senzaţie ridicată de căldură şi confort.
Încălzirea infraroşie elimină curenţii de aer, căldura din încăpere nu va mai fi scăpată prin suprafeţele din sticlă. Totodată căldura este repartizată în strat uniform, de jos înspre sus, astfel corpul uman va fi încălzit uniform, fără pericolul de supraîncălzire.
Cu ajutorul foliei termice încălzirea din diferitele încăperi din apartament poate fi reglată în mod dinamic, asemănător iluminatului, după necesităţile existente.
Sistemul de încălzire prin pardoseală HOT-FILM este diferit faţă de celelalte sisteme de încălzire atât din punctul de vedere al spaţiul necesar extrem de redus, dar şi modul rapid şi simplu de instalare şi sarcina redusă prezintă rezultate deosebite.
Caracteristicile generale ale foliei termice HOT-FILM:
• Putere electrică al foliei termice Hot-Film tipul KH305 este 220 W/m²
• Tensiune electrică: 230 V
• Legătura elementelor de încălzire: conexiune în derivaţie
• Smog electromagnetic: practic inexistent
• Arie de radiaţie infraroşie: în proporţie de 93% - 6 -20 ŋm
• Lăţimea foliei termice: 50 cm,
• Lungimea maximă a foliei termice:
• în cazul foliei KH305 de 50 cm – 150 m
• Materialul foliei termice: în straturi PE supuse unui tratament termic special – pastă carbon şi pastă de argint, strat conductor din cupru
• Folia termică poate fi tăiată la distanţă de 25 cm, în locurile marcate cu foarfece


Accesoriile necesare pentru instalarea foliei termice:

Termostat R8800 cu senzorul extern

Bandă bituminoasă

Capse fixare

Papuci inelari

Cablu electric

Instalarea sistemului de încălzire HOT-FILM

1. În primul rând se va stabili existenţa capacităţii electrice necesare utilizării foliei termice, şi starea corespunzătoare a cablurilor electrice. După curăţarea corespunzătoare a pardoselii vor fi intinse panourile izolante.
* observaţie: stratul izolator va fi aplicată numai pe pardoseală curăţată corespunzător şi uscat!


2. Folia termică va fi tăiată la dimensiunea corespunzătoare. La sistemele de încălzire prin pardoseală se va ţine cont de aşezarea mobilierului şi de poziţia aparatelor electrocasnice: sub mobilier sau sub chiuvetă, maşină de spălat, maşină de spălat vase, ori frigider nu va fi instalată folie. Se va lăsa liber un spaţiu de lângă perete de cca. 15 -20 cm. Nu este necesară acoperirea cu folie termică a întregii suprafaţă din încăpere. Se calculează suprafaţa foliei de încălzire în funcţie de necesarul de căldură al încăperii. Între straturile de folie, aşezate în paralel se va păstra o distanţă de min 2-3 cm, astfel vom putea obţine încălzire uniformă.
Atenţie! Folia termică va fi tăiată numai în dreptul liniei marcate cu foarfece! Straturile de folie nu pot fi suprapuse!
3. Pe o parte a foliei vor fi izolate cele două straturi de cupru cu bandă izolatoare bituminoasă pe o lungime de 7,5 cm.
4. În dreptul şinelor din cupru folia termică va fi perforată şi se introduce un papuc, care va fi fixată cu o capsă. Iniţial se ataşează la papuc capetele curăţate a cablului electric.Capetele vor fi legate în derivaţie.
5. Folia termică de-a lungul ei va fi fixată de stratul de izolare cu bandă adezivă industrială.
6. Stratul izolator va fi decupat pentru a forma canalele şi orificiile necesare, în care vor fi aşezate cablurile şi capsulele.
7. Cablul de alimentare şi cablurile foliei termice vor fi racordate corespunzător la contactele IN, respectiv AUT ale termostatului


8. Senzorul de verificare a temperaturii va fi fixat pe stratul izolator la cca. 2 cm distanţă de stratul de carbon, sau în cazul unui strat izolant mai gros, poate fi montat chiar sub folia termică în aşa fel încât senzorul să fie aşezat sub o porţiune a foliei fără strat încălzitor (transparent). Cablul electric al senzorului de temperatură va fi racordat la termostat.


9. Vor fi verificate racordurile. Rezistenţa întregului sistem de încălzire va fi măsurată cu aparat de măsurare universal.
10. Termostatul R8800 va fi montat pe perete şi va fi racordat la reţeaua electrică. Sistemul va fi cuplat împreună cu termostat şi se va verifica nivelul de încălzire al fiecărei folie în parte şi se va măsura alimentarea cu energie electrică.
11. Se va schiţa poziţia foliei termice şi rezultatele măsurate vor fi notate pe această schiţă.

ATENŢIE!

• LA instalarea sistemului de încălzire cu folie termică este recomandat totdeauna solicitarea unui specialist cu experienţă vastă în montarea produselor HOT-FILM.
• Atenţie! În cadrul întregului proces de instalare se va evita utilizarea sculelor ascuţite, folia nu va fi găurită în nici un caz cu cui sau cu burghiu, suprafaţa foliei nu va fi deteriorată!
• Este interzisă aşezarea obiectelor fierbinţi pe pardoseală în timpul funcţiunii foliei termice,deoarece din cauza excesului de căldură folia se poate deforma.
• În cazul defecţiunii vreunui termostat, sistemul va fi decuplat şi se va adresa specialistului care a executat instalarea.
• Pe pardoseala încălzită cu folie termică se va evita efectuarea lucrărilor cu scule ascuţite sau cu burghiu.
• In vederea evitării scurgerii de energie electrică, folia termică va fi montată şi utilizată pe suprafaţă uscată.

ÎNTREŢINERE:
În cazul utilizării corespunzătoare folia termică montată nu necesită nici un fel de întreţiner
În cadrul utilizări se va verifica periodic funcţionarea termostatului.